Translation of the Poster

Hans Krása (Composer)

Flašinetář Brundibár
Organ-grinder Brundibár (Bumble Bee).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětská Opera o 2 Obrazech
Children's Opera in 2 Scenes

Hudebně nastudoval
Musical staging

A řídí Rudolf Freudenfeld
Conductor: Rudolf Freudenfeld

Režie a scéna Fr. Zelenka
Stage Director: Fr. Zelenka

Taneční spolupráce Kamila Rosenbaumová
Choreographer: Kamila Rosenbaumová

Zpívají, hrají a tančí
Singers, Actors and Dancers

Děti Terezínkých Dětských Útulků
Children of the Terezin Children's Refuge

A poster for Brundibar at Theresienstadt/Terezin,
in watercolor by an unknown artist.
 Click here to return to Brundibar Page